Posts Tagged ‘giffarine’

ธุรกิจเครือข่ายยุคใหม่ ไม่เจาะสินค้าประเภทเดิมๆ

ธุรกิจเครือข่ายที่หลีกหนีความจำเจกันครับ โดยทั่วไปถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ก็จะเห็นการนำสินค้ามาสร้างเป็นธุรกิจเครือข่ายประเภทอาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าเดิมๆ ถ้าบริษัทใหม่ในปัจจุบัน ต้องการจะเกิดให้ได้ ก็จะต้องเปลี่ยนครับ ไม่เช่นนั้นการขายสินค้าแข่งกับเจ้าของตลาดที่ขายมาอย่างยาวนาน ก็มีหวังได้ต้องยกเลิกการขายตั้งแต่ยังไม่มีฐานสมาชิกเลย

การปรับตัวของธุรกิจเครือข่าย

ถ้าบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายไม่มีการปรับตัว อาจจะทำให้บริษัทฯนั้นเกิดผลกระทบได้ เนื่องจากแผนการตลาดแบบเก่าทำให้นักธุรกิจเครือข่ายไม่ได้รับผลตอบแทนได้เต็มที่ ถ้ามีการปรับปรุง จะทำให้ระบบมีความทันสมัย และจะทำให้นักธุรกิจฯมีความกระตือรือร้นที่จะทำธุรกิจเพิ่มขึ้น

อาหารเสริม อาหารที่นักธุรกิจเครือข่ายชอบมากที่สุด

ในปัจจุบัน ความจำเป็นในการใช้อาหารเสริมมีมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้คนกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์มากขึ้น และขาดสารอาหารหลายๆอย่างไป หรือบางคนก็มัวแต่ทำงาน จนทำให้ไม่มีเวลากินข้าว หรือของที่มีประโยชน์ กินแต่มาม่า ก็จะทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นไปอย่างมาก