Posts Tagged ‘เป้าหมาย’

การสร้างความมั่นคงสำหรับสมาชิกของ ธุรกิจเครือข่าย.com

ผมได้ไปทดลองโปรเจคใหม่ให้กับสมาชิกเว็บไซต์ของเรา ซึ่งผมจะเปิดตัวโปรเจคนี้ประมาณเดือนกรกฎาคมครับ โปรเจคนี้สำหรับผู้ที่ติดตามเว็บไซต์ของเราฟรี จะช่วยให้ท่านนักธุรกิจเครือข่ายหลายๆ ท่านได้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน และธุรกิจของท่านในฐานะ ที่เป็น “ธุรกิจเครือข่าย”