Posts Tagged ‘ปูแดง’

ธุรกิจเครือข่ายยุคใหม่ ไม่เจาะสินค้าประเภทเดิมๆ

ธุรกิจเครือข่ายที่หลีกหนีความจำเจกันครับ โดยทั่วไปถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ก็จะเห็นการนำสินค้ามาสร้างเป็นธุรกิจเครือข่ายประเภทอาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าเดิมๆ ถ้าบริษัทใหม่ในปัจจุบัน ต้องการจะเกิดให้ได้ ก็จะต้องเปลี่ยนครับ ไม่เช่นนั้นการขายสินค้าแข่งกับเจ้าของตลาดที่ขายมาอย่างยาวนาน ก็มีหวังได้ต้องยกเลิกการขายตั้งแต่ยังไม่มีฐานสมาชิกเลย

ปูแดง สู้สู้ครับ

ผมหวังว่า การต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรม จะทำให้บริษัท เบสท์ 59 จำกัด นำพาแบรนด์ ปูแดง ไคโตซาน ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง และดังกว่าเดิมครับ สู้สู้ครับ ชาวปูแดง