Posts Tagged ‘ปุ๋ย’

ธุรกิจเครือข่ายยุคใหม่ ไม่เจาะสินค้าประเภทเดิมๆ

ธุรกิจเครือข่ายที่หลีกหนีความจำเจกันครับ โดยทั่วไปถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ก็จะเห็นการนำสินค้ามาสร้างเป็นธุรกิจเครือข่ายประเภทอาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าเดิมๆ ถ้าบริษัทใหม่ในปัจจุบัน ต้องการจะเกิดให้ได้ ก็จะต้องเปลี่ยนครับ ไม่เช่นนั้นการขายสินค้าแข่งกับเจ้าของตลาดที่ขายมาอย่างยาวนาน ก็มีหวังได้ต้องยกเลิกการขายตั้งแต่ยังไม่มีฐานสมาชิกเลย