Posts Tagged ‘ปัญหา’

ปูแดง สู้สู้ครับ

ผมหวังว่า การต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรม จะทำให้บริษัท เบสท์ 59 จำกัด นำพาแบรนด์ ปูแดง ไคโตซาน ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง และดังกว่าเดิมครับ สู้สู้ครับ ชาวปูแดง