เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย

เว็บไซต์ “ธุรกิจเครือข่าย.com” ต้องการสร้างมาตรฐานของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานในการทำงานในรูปแบบที่จริงใจ และเห็นใจนักธุรกิจเครือข่ายด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินการของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้ามีใครเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายแล้วเจอแต่สิ่งหลอกลวง ทำแล้วไม่มีวันประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาทดลองทำรู้สึกเบื่อ และไม่ต้องการเข้าสู่ระบบธุรกิจเครือข่ายอีกเลย อาจทำให้ระบบล่มสลายได้ ผมจึงอยากให้ันักธุรกิจเครือข่ายทุกท่านได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายด้วยกัน ก็ขอให้ช่วยเหลือกัน เพราะเราดำเนินธุรกิจด้านนี้ด้วยกัน หลายคนมองเข้ามายังไม่ลึกซึ้งก็บอกว่าไม่ดีซะแล้ว ถ้าเราไม่สร้างสังคมที่ดีของธุรกิจเครือข่ายกันเอง แล้วใครจะมาทำให้สังคมของธุรกิจเครือข่ายดีได้ล่ะครับ

สำหรับธุรกิจเครือข่ายใดที่ถูกกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ แล้วต้องการให้นำชื่อธุรกิจของท่านออกจากเว็บไซต์เนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณา e-mail บอกด้วยครับ ผมจะรีบนำชื่อธุรกิจของท่านออกทันที และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นแรงผลักดันให้คนไทยทำธุรกิจเครือข่ายอย่างถูกต้อง กับบริษัทที่ถูกต้อง ไม่มีการหลอกลวง มีแต่ความจริงใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไปครับ