Archive for October, 2010

เอสเนเจอร์ Snatur ธุรกิจเครือข่ายที่มาแรง

เอสเนเจอร์ SNatur เป็น ชื่อที่ใหม่พอสมควรสำหรับประเทศไทย ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเครือข่ายที่สร้างโดยคนไทย บริหารงานโดยคนไทย คิดแผนตลาดโดยคนไทย และใช้ผลิตภัณฑ์ไทยในการเปิดตลาดสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์จากมังคุด